Glutenallergie test

DIRECT AANVRAGEN

SYMPTOMENCHECKER

Kijk eenvoudig wat er aan de hand is

Naar de checker

Wat is glutenallergie?

Tegenwoordig word het woord ‘glutenallergie‘ niet meer gebruikt. Er zijn wel verschillende problemen die bij sommige mensen veroorzaakt kunnen worden door het eten van gluten, namelijk:

 • coeliakie / gluten intolerantie
 • tarwe allergie
 • gluten sensitiviteit

Testen op glutenallergie

Aangezien glutenallergie geen erkend medisch begrip is, is er ook niet een test om glutenallergie aan te tonen. Het is ook niet mogelijk om met één simpele test gluten intolerantie / coeliakie aan te tonen. Er worden veel claims gemaakt dat gluten intolerantie / coeliakie aan te tonen is met een zelftest, maar dit is niet het geval.

 • Coeliakie Voor het diagnosticeren van coeliakie zijn bloed- en inwendig onderzoek nodig. Lees er meer over op de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
 • Tarwe allergie Een allergie voor tarwe kan door een allergoloog worden aangetoond door middel van een huidpriktest, door bloed onderzoek of door een eliminatiedieet.
 • Gluten sensitiviteit Het is mogelijk om met ontlastingsonderzoek antilichamen tegen gluten aan te tonen.  Er is onvoldoende wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de correlatie tussen antilichamen tegen gluten en een verhoogd risico op gluten intolerantie te bewijzen. Het is voor sommige mensen bij wie coeliakie en tarweallergie uitgesloten worden een laatste diagnostische stap, om aan te tonen dat er wel degelijk een lichamelijk reactie is op het eten van gluten. Van belang is dat er niet alleen getest wordt op antilichamen tegen gluten, maar ook op het totale immunoglobuline (Secretoir IgA).
  • Anti-Gliadine
  • Anti-ht-Transglutaminase
  • Secretoir IgA

De antilichamen tegen gluten kunnen nooit hoger uitvallen dan de  Secretoir IgA. Secretoir IgA is een indicatie van de totale weerstand.

Glutensensitiviteit in Nederland

Glutensensitiviteit is een van de drie verschillende aandoeningen die door gluten kan worden veroorzaakt. De andere twee aandoeningen zijn bekend als coeliakie en tarwe allergie. Er zijn belangrijke verschillen tussen de drie aandoeningen:

 • Gluten is een eiwit in tarwe. Het bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder glutenine en gliadine. Hoewel er geen ‘glutenallergie’ is, bestaat de mogelijkheid van  een allergische reactie op het eten van tarwe en andere gluten bevattende granen. men spreekt in dit geval van een ‘tarwe allergie‘. Het is mogelijk dat gliadine en glutenine een rol spelen bij tarwe allergie.
 • Glutenintolerantie (ook bekend als Coeliakie) is een genetische auto-immuun ziekte. Dit betekent dat mensen met coeliakie meestal bepaalde genen dragen die een heftige reactie kan geven op gliadine. Dit veroorzaakt op lange termijn veel complicaties, omdat het lichaam gluten verwart voor schadelijke bacteriën. Het immuunsysteem probeert de gluten aan te vallen: dit zorgt voor vermoeidheid en verlaagt de weerstand. Op lange termijn raakt de dunne darm beschadigd waardoor het minder goed in staat is om voedsel op te nemen.
 • Er zijn mensen bij wie er geen diagnose van coeliakie of tarwe allergie gesteld kan worden, die zich toch veel beter voelen op een glutenvrij dieet. Bij deze mensen spreken we van glutensensitiviteit. In het Engels wordt het Non Celiac Gluten Sensitivity genoemd (afgekort: NCGS).

Glutensensitiviteit is niet te verwarren met gluten intolerantie. Gluten intolerantie veroorzaakt symptomen en klachten die veel ernstiger zijn. Glutensensitiviteit komt behoorlijk vaak voor in Nederland. Gluten intolerantie komt minder vaak voor. Onderzoek toont aan dat ongeveer 1% van mensen in de westerse wereld glutenintolerantie heeft, maar het is mogelijk dat de percentage in feite hoger ligt. Helaas wordt glutenintolerantie nooit ontdekt. Het is mogelijk dat er slechts bij 10% van de mensen in Nederland met coeliakie een diagnose is gesteld. Een echte tarwe- of glutenallergie komt zeer weinig voor.

Laboratorium onderzoek naar antilichamen tegen gluten

Voor 69 euro kunt u zelf een laboratorium test aanvragen om te bepalen of uw weerstand antilichamen aanmaakt tegen gluten.

Glutensensitiviteit test

Verborgen glutenallergie

Er bestaat een grote groep mensen met een verborgen glutenallergie – een zogenaamde ‘stille coeliakie’.

Bij een verborgen glutenallergie is het niet altijd duidelijk wat de oorzaak van de klachten is. De kenmerkende indicaties van glutenallergie – zoals darmvlok atrofie en antilichamen tegen gluten – komen bij een verborgen glutenallergie niet voor.

In zulke gevallen, wordt glutenallergie meestal nooit ontdekt. Dit is waarom artsen die over glutenallergie spreken het vaak hebben over ‘het puntje van de ijsberg’. Het puntje van de ijsberg zijn de reeds ontdekte glutenallergie gevallen. De meeste gevallen zijn nog niet ontdekt. Een groot deel hiervan valt ook erg moeilijk te diagnosticeren, omdat het gevallen van verborgen glutenallergie zijn.

Er zijn veel mensen die brood niet goed kunnen verdragen, en zich beter voelen met een glutenvrij dieet. Bij sommigen is er mogelijk sprake van glutenallergie. Vooral mensen met vermoeidheidsklachten, hoofdpijn en een opgezette buik kunnen zich stukken beter voelen wanneer de gluten uit het dieet worden weggelaten.

Wat veroorzaakt glutenallergie?

Granen bevatten gluten waarvoor de mens allergisch kan zijn. Gluten bevatten kleine eiwit fracties zoals gliadine en endomysium waar het immuunsysteem antilichamen tegen aanmaakt die in het lichaam losgelaten worden. De antilichamen zijn bedoeld om door het lichaam gebruikt te worden om schadelijke organismes, zoals bacteriën, onschadelijk te maken. De antilichamen werken echter niet, wanneer ze worden aangemaakt in respons op de eiwit fracties in gluten – de antilichamen zijn ontworpen om invloed te hebben op levende organismes, niet op stukjes eiwit.

Het gevolg van glutenallergie is dat een aantal symptomen kunnen voorkomen. Meestal worden de symptomen veroorzaakt door de antilichamen.

Gluten zijn te vinden in tarwe, rogge en gerst bevatten stoffen zeer verwant zijn. Ook kamut en spelt6, bevat gliadine.  Deze granen kunnen bij glutenallergie dus niet worden gegeten.

Glutenallergie Dieet:

Tarwe- en Glutenallergie

Er zijn weinig mensen met een tarwe allergie of een werkelijke ‘glutenallergie’ (dat wil zeggen een allergie voor gliadine of glutenine). In het geval van een zeldzame glutenallergie of een tarwe allergie zullen de symptomen verschillen per geval. Allergische reacties verschillen per persoon en sommige mensen kunnen heftig reageren. In zeer zeldzame gevallen zijn er zelfs mensen die een levensbedreigende allergische reactie kunnen hebben op tarwe. De juiste dieet bij een tarwe- of glutenallergie is een glutenvrij dieet, en de strengheid van het dieet hangt af van de ernst van de reactie.

Coeliakie:

Mensen bij wie coeliakie wordt aangetoond moeten levenslang een glutenvrij dieet volgen. Kinderen bij wie coeliakie al op jonge leeftijd wordt ontdekt, moeten altijd glutenvrij eten. Kinderen met coeliakie die bij vriendjes willen logeren moeten van glutenvrij eten worden voorzien. De ouders van de kinderen bij wie ze op bezoek gaan moeten goed begrijpen  dat veel producten gluten bevatten. Dit is wel lastig voor het kind, maar een diagnose schept in ieder geval duidelijkheid. Kinderen met een diagnose hebben de kans om tal van ziekten te vermijden.

Veel volwassenen met allerlei klachten merken vaak dat zij brood niet goed verdragen. Wanneer dit niet wordt aangetoond, is het moeilijk voor men zich levenslang te beperken tot een absoluut gluten vrij dieet.

Wanneer mensen met een niet aangetoonde glutenallergie toch brood eten, neemt op de kans het ontstaan van op kanker, dementie en onvruchtbaarheid toe.

Een glutenvrij dieet kan de neurologische problemen doen afnemen, maar dat is niet altijd het geval. Van de 26 coeliakie patiënten die neurologische problemen hadden en die glutenvrij aten, hadden nog 9 personen nog steeds klachten na het weglaten van gluten. Gevoel en vibratie waren verminderd in de armen of benen. (46). Hun pijngrens was hoger en de EMG´s vertoonde afwijkingen.

Ook een glutenvrij dieet kan vitamine tekorten veroorzaken. Coeliakie patiënten bleken hoger homocysteine gehaltes te hebben, in 37% was het foliumzuur gehalte van het bloed te laag en bij 20% het pyridoxaal-5-fosfaat gehalte (10).

Geen respons op glutenvrij dieet:

Sommige mensen reageren niet op een glutenvrij dieet. Soms komt dit door dat zij tarwe eten die glutenvrij zijn gemaakt. De minieme hoeveelheid gluten die nog in deze producten aanwezig is kan gluten intolerantie in stand houden.

Soms is er bij mensen met gluten intolerantie die wel gluten eten weefsel in de hersenen verloren geraakt, waardoor de patiënt zich niet meer kan herstellen.

Gluten intolerantie patiënten met darmklachten blijken zich te herstellen na complete gluten eliminatie. Herstellen kan in tussen de 2 weken en de 4 maanden optreden. Geheel hersteld en normaal weefsel van de darm neemt men pas waar na 10 maanden.

Tarwe brood bevat ongeveer 10% eiwit, dit bestaat voor 80% uit gluten. Er is dus ongeveer 8 gram gluten per ons brood, waarvan 4 gram gliadine. Bier bevat tot 200 mg gluten per liter. De gemiddelde glutenconsumptie per dag is 13.1 gram per dag.

Veel gluten vrije producten bevatten nog kleine hoeveelheden gluten. Zo weinig als 1 mg gluten per dag kan coeliakie in stand houden.

Lactose:

 • In Italië had 24% van de personen met een lactose intolerantie antilichamen tegen gluten, vergeleken met 2% van de controle groep.
 • Nederlandse kaas wordt bedekt met een isolatielaag die gluten bevat. Dit is ongunstig voor coeliakie patiënten.

Voedingstekorten en Anemie:

Veel patiënten hebben tal van voedingstekorten (49 a). Om een aantal te noemen:

 • Foliumzuur

Van de 258 patiënten met een ijzer en/of foliumzuur gebrek hadden 28 een coeliakie. (49 b) Coeliakie patiënten hebben vaak bloedarmoede, verlaagde foliumzuur spiegels, laag serum albumine, serum ferritine, vitamine B12.

 • Calcium

Gebrek aan calcium door een slechte opname kan psychiatrische beelden veroorzaken, tintelingen in de mond en armen, depressie, botpijn en ontkalking (8).

 • Carnitine

Carnitine gehalte van het bloed was beduidend lager in coeliakie patiënten (8)

 • Vitamine B6

Mensen met een glutenallergie scheiden meer tryptofaan uit in de urine bij een belasting test: dit toont een vitamine B6 tekort aan. Serum pyridoxaal-5-fosfaat en de activiteit van pyridoxaalkinase in serum en het slijmvlies van e dunnen darm was afgenomen(50)

 • Vitamine B12

Lage B12 spiegels komen vaak voor (12%) hierdoor ontstaat bloedarmoede, pernicieuze anemie, voordat men overgaat tot suppletie is het van belang ook de foliumzuur status te bepalen (51)

 • Vitamine E te kort

Vooral bepalingen van het vitamine E gehalte is van belang. Dit is verlaagd in patiënten met een gluten allergie en in diegenen die zich niet aan een dieet houden.

Glutenallergie test

Feces monster verzamelen voor ontlastingsonderzoek naar glutenallergie

Feces monster verzamelen voor ontlastingsonderzoek naar glutenallergie

Er zijn verschillende zelftest mogelijkheden om een glutenallergie test te nemen. Het is ook mogelijk middels ontlastingsonderzoek een glutenallergie test te doen.

In de ontlasting zijn sporen te vinden van de antilichaam die het lichaam maakt bij intolerantie voor het stof gliadine. Op darmklachten.nl kunt u direct online laboratorium onderzoek aanvragen. Bezoek darmklachten.nl voor meer informatie: darmklachten.nl

Op Glutenallergie.info bieden wij informatie over de beste opties voor het nemen van een glutenallergie test. Het is belangrijk om te weten of je lichaam echt reageert op een schadelijke manier op gluten. Er zijn verschillende redenen waarom sommige mensen negatief reageren op gluten bevattende producten. De lichamen van sommige mensen creëren een antilichaam genaamd anti-gliadine. Dit antilichaam is een reactie op gliadine, een bestanddeel van gluten. Mensen die reageren op gliadine met antilichamen zijn “gluten intolerant”.

Mensen kunnen ook allergisch zijn voor glutenine, een andere component van gluten. Gliadine allergie betekent dat een ‘tarwe of gluten allergie’. Mensen met coeliakie ziekte hebben een ‘auto-immuunziekte’. Er zijn ook mensen die een negatieve reactie hebben op zetmeelhoudende producten in het algemeen. Deze mensen kunnen onder de indruk zijn dat ze intolerant zijn voor gluten, terwijl het in feite zetmeel en suikers die de schuld verdienen. Het is duidelijk dat er een verscheidenheid van subtiele verschillen zijn tussen gluten-intolerantie, glutenallergie, coeliakie en zetmeel intolerantie. Het is niet altijd duidelijk of (of welke) van deze aandoeningen aanwezig zijn. Om die reden, is het nemen van een glutenallergie test is een geweldige plek om te beginnen.

Waarom zou ik een glutenallergie test nemen?

Om te bepalen of u een glutenintolerantie of coeliakie hebt, kunt u een gluten intolerantie test aanvragen op darmklachten.nl.

Gluten-intolerantie kan vervelend zijn – van veel voedsel kan niet worden genoten zonder een prijs te betalen. Deze prijs verschilt per persoon. Sommigen worden een beetje moe, terwijl anderen misschien ernstige irritatie ervaren. In het algemeen is echter een glutenintolerantie eenvoudig te beheren. Er zijn vele grote glutenvrij alternatieven. Een glutenallergie is lastiger.

Coeliakie anderzijds, is zeer ernstig. Diagnose van coeliakie kan  een overvloed aan complicatieshelpen voorkomen, met inbegrip van schade aan de hersenen.

In feite, is het belangrijk dat veel meer mensen een glutenallergie test nemen omdat gluten is zo zelden wordt gediagnosticeerd. Gluten-intolerantie is het minst gediagnosticeerd stoornis in de VS! Alleen een op de tachtig mensen met glutenintolerantie wordt daadwerkelijk gediagnosticeerd. Om te zeggen dat de bekende gevallen van glutenintolerantie slechts het topje van de ijsberg vertegenwoordigen zou een understatement zijn. Een gluten-intolerantie test kan eindelijk de oorzaak van de jaren van ongemak, vermoeidheid en een slechte gezondheid aantonen.

Hoe nauwkeurig is een glutenallergie test?

De waarheid is, een gluten intolerantie test is minder nauwkeurig dan men zou hopen. Het wordt een beetje technisch, maar hier is hoe het werkt:

 • ongeveer een op de honderd mensen hebben glutenintolerantie (mensen met een prikkelbare darm syndroom [PDS] veel vaker).
 • de gluten intolerantie test heeft een specificiteit van 98%.

Wat 98% specificiteit betekent, is dat 98% van alle positieve resultaten juist zijn. 2% van de positieve resultaten zijn dus valse positieven.

Aangezien slechts 1% van de bevolking een positieve test heeft, zijn er twee valse positieve uitslagen voor elke terechte. Met andere woorden, de specificiteit van de test is98%, maar slechts 33% van positieve resultaten zijn werkelijk positief.

Houd het in gedachten, dit is het geval bij een steekproef. Mensen met PDS hebben een glutenintolerantie tot 4% van de tijd. Dus voor mensen met PDS, zal ongeveer 6 van honderd gevallen een positieve glutenintolerantie testresultaat krijgen. 4 (66%) zal een accurate positieve resultaat zijn, en 2 (33%) een valse positieve uitslag. Dit is een beetje beter, maar het is duidelijk er enige onzekerheid is ten aanzien van het nemen van een glutenintolerantie test.

Is het verwarrend? Absoluut. Helaas profiteren sommige bedrijven van de verwarrende formule die gebruikt wordt om de nauwkeurigheid van de test te bepalen. Zij presenteren hun producten als nauwkeuriger dan ze werkelijk zijn.

Wan wat vertelt de specificiteit echt over een product? Niets. Meer informatie nodig, zoals: Hoe vaak zijn er positieve resultaten?

Als een test positief is 50% van de tijd, en 98% specifiek is, zal 4% van de positieve resultaten vals positief zijn (2 van de 50). Als de test positief is slechts 1% van de tijd, zijn die valse positieve resultaten 2% van de tijd veel meer relevant (2 van de 3).

Is er een glutenintolerantie test voor diagnose van coeliakie?

Het antwoord is simpel: nee. Er zijn geen glutenallergie testkits die diagnose van coeliakie kunnen geven. Dit is een belangrijk punt, en moet  heel  duidelijkworden gemaakt. Er zijn tests op de markt die beweren dat ze in staat zijn om coeliakie te detecteren. Dit is niet waar, deze tests alleen te meten anti-gliadine. Met andere woorden, de tests bepalen glutenintolerantie, maar niet coeliakie. Zelfs een medisch laboratorium kan coeliakie niet meten van een ontlasting- of bloedmonster. Als er een was test voor coeliakie, zou dat geweldig zijn. Het is gewoon niet het geval.

Hoe wordt coeliakie dan wel vastgesteld?

Coeliakie kan alleen worden vastgesteld met een endoscopie. Dit betekent dat een instrument  via de mond in de dunne darm wordt gebracht. Hier een wordt weefselmonster uitgeknipt voor de analyse. Het weefsel wordt onderzocht om te bepalen of deze beschadigd is op een manier dat kenmerkend is voor coeliakie.

Als er een eenvoudige test was voor coeliakie, zou het een zegen zijn – maar de wetenschap heeft nog niet een nauwkeurige test ontwikkeld. Het is onaangenaam en invasieve om een instrument ingebracht te krijgen via de mond en om intestinaal weefsel verwijderd te hebben. De aard van dit ingreep is een van de redenen waarom coeliakie niet gediagnosticeerd wordt in veel gevallen.

Dus wat is de zin van het nemen van een glutenallergie, kan je je afvragen? Een glutenallergie test kan allereerst vaststellen of gluten een probleem is. Zodra het is vastgesteld dat gluten in feite een reactie van het lichaam veroorzaakt, dan pas is het zinvol om een endoscopie te ondergaan. Met andere woorden, een  te ondergaan test kan helpen om een selectie van mensen t emaken die behoefte hebben aan endoscopie om te bepalen of coeliakie aanwezig is. Met een negatieve glutenallergie testresultaat, is het meteen duidelijk dat endoscopie niet nodig is, en is er geen kans op coeliakie.

Osteoporose en glutenallergie

Glutenallergie en tarweallergie hebben geen bekende link met osteoporose, maar coeliakie wel. Coeliakie komt vaker voor in Europa dan tarwe allergie. Recent onderzoek toont aan dat 1 van de 100 (1%) personen in europa coeliakie heeft. Tarwe- of glutenallergie komt bij 0.1 – 0.6% van de mensen in europa voor.

Gluten treft men aan in tarwe, rogge en gerst. Ook kamut en spelt bevatten gliadine en kunnen door mensen met coeliakie niet worden gegeten. Gluten bevatten eiwitfracties zoals gliadine en endomysium waartegen antilichamen worden gevormd. Coeliakie is een auto-immuunziekte, en is een ziekte die ernstige complicaties kan veroorzaken. Daarom is het van belang personen met deze aandoening zo intensief mogelijk op te sporen. De gevolgen van coeliakie o.a. kunnen zijn:

 • een eiwittekort
 • ijzergebrek en
 • verlies van vitaminen en mineralen

Dergelijke tekorten veroorzaken tal van klachten. Darmklachten uiten zich op verschillende manieren: gebrekkige spijsvertering, diarree, buikpijn, een opgezette buik, vermoeidheid, groeiachterstand of misselijkheid. Complicaties van coeliakie zijn onder andere: atopie, auto-immuun schildklieraandoeningen, reuma en neurologische aandoeningen.

Vitamine B6 gebrek kan een verminderde schildklierfunctie en depressiviteit tot gevolg hebben. Ook reuma kan samenhangen met een B6 tekort2. Foliumzuur en B12 tekorten kunnen een verhoogd homocysteine veroorzaken en daardoor een toename van hart- en vaatziekten.

Door een gebrekkige opname van calcium en andere mineralen kan botontkalking, osteoporose, ontstaan. Serologische testen bij met botontkalking  lieten zien 20% een glutenallergie had.

Het risico op botfracturen bij coeliakie patiënten bleek toegenomen met 13% ten opzichte van controles.

Ontlastingstesten zijn niet belastend en kunnen een eerste stap vormen in het aantomen van een stijging van antilichamen tegen glutenfracties.

A.   Anti-gliadine-antilichamen: IgA antigliadine in serum en ontlasting hebben een specificiteit van 97%. Dat wil zeggen dat ook andere factoren een verhoging kunnen geven en bij een positieve uitslag er 35% kans is dat er coeliakie is. Bij coeliakie patiënten vond men een goede correlatie met IgA anti-gliadine antilichamen in de ontlasting3.

B.   Anti-t-transglutaminase4 is een betrouwbare test. De combinatie van anri-gliadine en anti-tissue transglutaminase in de feces is aan te bevelen.

Mijn persoonlijke ervaringen met glutenallergie:

Ik begon glutenallergie.info omdat ik zelf een glutenallergie heb, die ongediagnosticeerd bleef voor het grootste deel van mijn leven. Aan de ene kant was ik in goede vorm en sterk. Aan de andere kant was ik altijd moe, werd  gemakkelijk ziek, en alles wat ik deed leek veel meer moeite te kosten dan het zou moeten.

Na jaren zo gevoeld te hebben was ik er aan gewend. Ik voelde dat er iets mis was, maar ik miste een referentiekader en wist het niet echt zeker. Mijn houding was: “het is wat het is, niet klagen.” Het was niet totdat ik  bijna 30 was dat ik eindelijk eenglutenallergie test nam, die hoge niveaus van anti-gliadine ontdekt heeft. Dit betekent dat mijn lichaam gliadine, een onderdeel van de gluten eiwit, ziet als een schadelijke pathogenen. In principe verwart mijn lichaam gluten voor schadelijke bacteriën, en probeert het aan te vallen.

Natuurlijk is gluten niet een pathogeen – het is niet eens iets levends. Dus het lichaam belandt in een eindeloze, zinloze strijd tegen een spookachtig tegenstander. Deze strijd heeft niet een echte tegenstander, maar wel een echte slachtoffer: het menselijk lichaam.

Vooral bij coeliakie zijn er een overvloed van echte en soms zeer ernstige gezondheidsrisico’s. Voor mensen met een glutenintolerantie, is het resultaat vaak een constante vermoeidheid en griep symptomen. Als mensen ziek zijn, worden de symptomen vaak veroorzaakt door de immuunreactie van het lichaam zelf – niet door de bron van de ziekte. Dit wordt constant ervaren door iemand met glutenallergie die toch gluten eet.

Gluten-intolerantie wordt vaak verward met coeliakie, of gezien als een allergie. In feite is het helemaal geen allergie, maar een auto immuunrespons. Het lichaam maakt een ander antilichaam in reactie op gluten dan bij andere allergieën. Bijvoorbeeld, met een pinda-allergie, maakt het lichaam IgE-antistoffen – hetzelfde geldt voor bijna alle allergieën – zelfs tarwe allergie (wat zo makkelijk te verwarren is met glutenallergie) activeert een IgE-antilichaam reactie. Gluten-intolerantie veroorzaakt echter een IgA respons. IgA-respons is normaal voorbehouden voor bacteriën. Met andere woorden, het lichaam vergist gluten voor bacteriën, en reageert overeenkomstig.

Bij een glutenintolerantie test wordt de ontlasting getest op de aanwezigheid van Iga. Anti weefsel-transglutaminase is het IgA respons die wordt getest. Gluten is een eiwit, en een van de componenten in gluten gliadine. Het lichaam maakt enzymen om gliadine af te breken, die ook kunnen worden gevonden in de ontlasting.

Literatuur
1. Forssell FWieser H.Spelt wheat and celiac disease Z Lebensm Unters Forsch. 1995 Jul;201(1):35-9.
2. Carroccio AVitale GDi Prima LChifari NNapoli SLa Russa CGulotta GAverna MRMontalto GMansueto SNotarbartolo A. Clin Chem. 2002 Sep;48(9):1546-50.Comparison of anti-transglutaminase ELISAs and an anti-endomysial antibody assay in the diagnosis of celiac disease: a prospective study.
3. Luostarinen L, Himanen SL, Luostarinen M, Collin P, Pirttila T. Related Articles, Neuromuscular and sensory disturbances in patients with well treated coeliac disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Apr;74(4):4904. Michaelsson GKraaz WGerden BHagforsen EHjelmqvist GLoof LSjoberg OScheynius A.
Increased lymphocyte infiltration in duodenal mucosa from patients with psoriasis and serum IgA antibodies to gliadin. Br J Dermatol. 1995 Dec;133(6):896-904
Glutenallergie in Nederland